ekologia

Funkcjonujemy w obszarze, na którym zlokalizowane są miejsca objęte ochroną w ramach sieci Natura 2000. Brodnica i jej okolice to tereny posiadające wiele walorów przyrodniczych. Dlatego też dokładamy najwyższej staranności aby redukować wpływ prowadzonej przez nas działalności na środowisko naturalne. Czujemy się współodpowiedzialni za jego stan, w związku z tym, istotnym elementem procesu planowania inwestycji a następnie ich realizowania jest aspekt ekologii. Dbamy o to aby materiały używane do produkcji spełniały normy Unii Europejskiej a nowoczesny park maszynowy pozwala nam redukować zapotrzebowania na energię w realizowanych procesach produkcyjnych.