Kontakt

Wytwórnia Okuć Meblowych Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Podgórna 90, 87-300 Brodnica

tel. 056 697 07 07

e-mail: wom@okucia.com

Dział Kadr:

Biuro: ul. Podgórna 90,

Tel. 056 697 66 12

e-mail: kadry@okucia.com

Biuro: ul. Sybiraków 7

Tel. 056 494 06 28

e-mail: dorota.adelmann@okucia.com

Dział Zaopatrzenia:

Tel. 056 697 66 13

Tel. 056 697 66 14

e-mail: zaopatrzenie@okucia.com

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

e-mail: iod@okucia.com